Despre noi

Şcoala Gimnazială „Constantin Brâncuşi” Cluj-Napoca, fosta Școală Generală nr. 16, este situată în cartierul Gheorgheni din Cluj-Napoca, într-o zonă liniștită, cu un ambient natural deosebit oferit de spațiile verzi din zonă, care facilitează derularea actului educațional. Şcoala este frecventată de 468 elevi, din care 268 elevi în învăţământul primar şi 200 elevi în învăţământul gimnazial. În anul 2005 Şcoala Generală„Constantin Brâncuşi” a asimilat Şcoala Generală nr. 22 din Cluj-Napoca.

Ca urmare a calităţii şi complexităţii activităţii instructiv-educative desfăşurate, Şcoala Gimnazială ”Constantin Brâncuşi” Cluj-Napoca,  a câştigat trei ediţii consecutive ale competiţiei naţionale privind statutul de şcoală europeană şi, implicit, Cerificatul de Şcoală Europeană în ediţiile 2008, 2011 şi 2014.

Şcoala are în permamență elevi capabili de performanţă care frecventează cursuri la Centrul Regional de Excelență Cluj la diverse discipline de studiu, dar care beneficiază şi de condiţii optime de pregătire în cadrul şcolii noastre prin activităţile desfăşurate cu profesorii în cabinetele și laboratoarele noastre de specialitate. Unele cadre didactice ale școlii efectuează cursuri de pregătire de excelenţă pentru elevi în cadrul Centrului Regional de Excelență Cluj, la disciplinele astronomie, geografie etc.

Activitatea instructiv-educativă de calitate realizată în această unitate de învățământ este reliefată de rezultatele obţinute la testele naționale, concursuri şi olimpiade şcolare. Media opţiunilor elevilor (repartizare computerizată) pe ultimii 5 ani este: licee teoretice- 90%, licee tehnologice- 10%. Printre liceele teoretice în care își găsesc inserția absolveții noștri se regăsesc: Colegiul Național “E. Racoviță”, Colegiul Național „G. Coșbuc”, Colegiul Național „G. Barițiu”, Liceul Teoretic „G. Șincai”, Liceul Teoretic „A. Iancu”, Liceul Teoretic „N. Bălcescu” etc. În ceea ce priveşte concursurile şi olimpiadele, în fiecare an elevii noştri obţin zeci de premii pe discipline la nivel: internaţional, naţional şi judeţean.

Un mare avantaj oferit de această şcoala este multiplicarea posibilităţilor de dezvoltare personală a elevilor prin suport specific oferit de cadre didactice de sprijin (2), psiholog şcolar (1) şi logoped (1). Pentru elevii cu situaţii familiale şi materiale mai dificile, şcoala noastră se implică în susţinerea acestora prin colaborări cu asociaţia de părinţi şi diverse ONG-uri. Elevii noştri manifestă o atitudine pozitivă faţă de şcoală, fiind receptivi la solicitările acesteia cu privire la educaţia copiilor şi nevoile unui învăţământ european de calitate.

În cadrul şcolii îşi desfăşoară activitatea un număr de aproximativ 40 de cadre didactice, 100% calificate, aproape integral cadre didactice titulare cu experienţă, aspect dovedit de faptul că 3 profesori deţin titlul ştiinţific de doctor, iar aproximativ 80% dintre cadrele didactice deţin gradul didactic I şi II. Performanţa în activitatea didactică este subliniată de existenţa a 6 profesori mentori şi 6 profesori metodişti ai ISJ Cluj. Majoritatea cadrelor didactice sunt preocupate de perfecţionarea ştiinţifică şi profesională, participând la: mobilităţi individuale internaţionale, prin granturi, seminarii şi conferinţe internaţionale şi naţionale, la programe de formare continuă oferite de CCD Cluj, dar şi de MEN prin proiecte cu finanţare europeană.

Condiţiile materile pe care şcoala noastră le oferă pentru actul didactic sunt apreciate de autoriţăţile locale clujene şi de autorităţile din domeniul educaţional clujean ca fiind printre cele mai bune din Cluj-Napoca, existând o preocupare constantă a conducerii şcolii în acest sens. Astfel, oferim-21 săli de clasă, 3 laboratoare pentru ştiinţele naturii şi ale pământului şi 1 laborator informatică dotat cu 25 de calculatoare şi tablă interactivă, 1 cabinet metodic învăţătoare, 3 cabinete pentru disciplinele umaniste, 1 cabinet de sprijin, 1 cabinet logopedic si de consiliere psihologica, 1 cabinet multimedia cu tablă interactivă, 1 sala securizata-centru de examene, 1 atelier de instruire practică, 1 sală de sport, teren de sport cu covor sintetic, 1 bibliotecă cu 14435 volume, 1 sală profesorală, 2 cabinete medicale şcolare ( pediatrie, stomatologie), capelă şi spaţii sanitare, conectare la internet în cabinete, laboratoare, bibliotecă, sala profesorală, secretariat, contabilitate, direcţiuni, cabinetele medical, contabilitate, sălile de la clasele pregatitoare, salile de clasa de la invatamantul primar.

Şcoala întreţine relaţii strânse cu comunitatea locală: Primăria şi Consiliul local, Prefectura şi Consiliul Judeţean, celelalte unităţi de învăţământ din municipiu, judeţ şi de la nivel naţional, biserica, muzeele, poliţia de proximitate, Biblioteca Judeţeană, jandarmeria, Universitatea „Babeş -Bolyai” Cluj-Napoca, British Council, Centrul Cultural Francez ,Institutul Goethe, Parohia Naşterea Domnului situată în proximitatea şcolii, ONG-uri etc.

Valorile luate ca reper educaţional în şcoala noastră sunt: egalitatea de şanse, toleranţa, interculturalitatea. Aceste valori europene au fost promovate şi dezvoltate în cadrul proiectelor europene şi internaţionale în care am fost implicaţi: proiectul Comenius “FUN&MATHS – a playful dimension to teaching:facilitating Maths learning” dezvoltat în intervalul 2008-2010 în parteneriat cu şcoli din RiminiItalia, Tomellooso- Spania, Poznan- Polonia şi Adana- Turcia, proiectul Comenius„AN OPEN MIND TO DISCOVERY”, cu desfăşurare în intervalul 2010-2012, în parteneriat cu şcoli din Lithuania şi Istanbul, Turcia, proiectul „CO2nnect-CO2 în drum spre şcoală”, în cadrul Proiectului ”CO2nnect România”, ce implementează Campania CO2nnect, activitate a reţelei europene LLL Comenius SUPPORT, în 2009, proiectul multilateral „Kkicking Life  into Classroom”, în perioada decembrie 2009-noiembrie 2011, proiectul multilateral „Science Center to Go”, în perioada decembrie 2009-noiembrie 2011, proiect European ENTITLE: Bibliotecile europene împreună în sprijinirea învăţării pe tot parcursul vieţii (Europe’s New libraries Together InTransversal Learning Environments), proiectul Spring Day in Europe, programul Mondial Eco-şcoala, proiectele internaţionale AIESEC- HeArTs around the world (2013) şi Edison (2014) cu participarea studenţilor din Turcia, China, Taiwan, Mexic, Argentina la activităţi pe teme de muticulturalitate şi lingvistice cu elevii şcolii. Interculturalitatea a fost dezvoltată atât în cadrul proiectelor de tip  Comenius, Leonardo da Vinci, ş.a  la care au participat cadre didactice şi elevi din România si numeroase ţări ale lumii, precum şi în cadrul activităţilor desfăşurate prin proiectele anuale “Ziua limbilor europene” , “Tradiţii şi obiceiuri europene”, „ Ziua Şcolii” care promovează şi consolidează interculturalitatea în comunitatea noastră şcolară, stimulând înţelegerea bogăţiei propriei moşteniri culturale şi sporesc motivaţia pentru învăţare în concordanţă cu viziunea şi misiunea acestei şcoli.