Viziune şi misiune

MISIUNEA ŞCOLII:

– De a asigura elevilor achiziţionarea de cunoştinţe, abilităţi, aptitudini necesare pentru a deveni cetaţeni sănătoşi,adaptaţi,flexibili şi resposabili;
– De a dezvolta elevii pentru a deveni adepţii educaţiei permanente, capabili să răspundă schimbărilor;
– De a promova excelenţa într-un mediu sigur şi să pregatească elevii în parteneriat cu parinţii şi comunitatea;

VIZIUNEA ŞCOLII:

Dezvoltarea viitorului prin învăţarea de azi.