Acasă

ȘCOALA CONSTANTIN BRÂNCUŞI

Inaugurată la 15 septembrie 1970, ca urmare a nevoii sporite de cuprindere în rândurile elevilor a numărului mare de copii, la 1974, şcoala avea deja 2800 de elevi. Cea mai tânără şcoală din cartierul Gheorgheni este situată în apropierea Staţiunii de Cercetare Horticolă şi Pomicolă a USAMV Cluj-Napoca şi a Bulevardului Constantin Brâncuşi. Iniţial s-a construit o clădire în formă de “L”, care a fost ulterior completată cu încă o aripă, astfel dobândind forma de “U”. De-a lungul anilor s-au făcut eforturi mari pentru amenajarea spaţiilor interioare şi exterioare ale şcolii în vederea sporirii funcţionalităţii şi confortului propriu unor lăcaşuri destinate educaţiei. Pe parcursul celor 50 de ani de existenţă, elevii şcolii noastre s-au evidenţiat prin participări la diverse activităţi şcolare şi extraşcolare care au fost încununate cu premii. Pregătirea temeinică, realizată pe parcursul celor 9 ani de şcolarizare, le-a permis absolvenţilor ocuparea de locuri de frunte la licee importante din oraş şi a reprezentat baza educaţiei pentru specialişti recunoscuţi în diverse domenii, ce au devenit foştii elevi ai şcolii noastre, peste ani, după absolvirea sudiilor universitare. De la 1 septembrie 2005 Şcoala Gimnazială Constantin Brâncuşi a asimilat elevii şi colectivul de cadre didactice al Şcolii nr. 22 din vecinătate, astfel încât s-au îmbogăţit resursele umane şi materiale ale acesteia. În contextul integrării în marea familie a Uniunii Europene, întreaga echipă a Şcolii Europene Constantin Brâncuşi, titlu dobândit ca dovadă a calităţii procesului educaţional, este implicată cu seriozitate în obţinerea de rezultate cât mai bune la învăţătură, precum şi realizarea de activităţi educative extraşcolare menite să-i pregătească pe elevi pentru viaţă.

Adresa: Str. Horticultorilor, Nr. 1, Cluj-Napoca; Telefon: 0264/542396
Email : scoala_brancusi@yahoo.com